EPS

  1. Mitä on EPS?
  2. Kuka tarvitsee EPS:ää?
  3. EPS ja ympäristö
  4. EPS ja rakentaminen
Mitä on EPS?
Expanded Polystyrene, tai lyhennettynä EPS, on kevyttä ja jäykkää vaahtomuovieristysmateriaalia, joka on tehty kokonaisista polystyreenirakeista. Laajentuminen (expansion) saadaan aikaan, kun pieniä määriä petaanikaasua liuotetaan polystyreenin perusaineeseen valmistusvaiheessa. Kaasu laajenee höyryn avulla tapahtuvassa kuumennuksessa, ja saa aikaan täysin sulkeutuneita EPS-soluja. Nämä solut vievät noin 40-kertaisen tilan alkuperäisiin polystyreenirakeisiin verrattuna. EPS-rakeet muokataan sitten tiettyihin muotoihin käyttötavasta riippuen.
Kuka tarvitsee EPS:ää?
Kuka tahansa, joka tarvitsee lämpö- ja äänieristettyjä seiniä, kattoja tai lattioita hyötyy EPS:stä, sillä se on ihanteellinen, helppokäyttöinen ja hyvähintainen rakennusmateriaali kaikentyyppisissä rakennuksissa, omakotitaloista ja toimistoista tehtaisiin ja kouluihin. EPS-materiaalin hyvä lämmöneristävyys perustuu suljetussa solurakenteessa olevaan liikkumattomaan ilmaan. Rakennusinsinöörit käyttävät EPS:ää kevyenä täyttömateriaalina. Sitä käytetään myös kellunta-aineena.
EPS ja ympäristö
EPS on turvallinen ja terveydelle vaaraton tuote. Sillä on rakennusmateriaalien päästöluokituksen paras luokka M1. EPS-materiaalin paisutuksessa käytetään ponneaineena ympäristölle haitatonta pentaania, joka korvautuu EPS-levyjen valmistusprosessin aikana ilmalla. Näin EPS-eristelevyissä ei ole mitään terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita tai kaasuja.
EPS ja rakentaminen
EPS:n etuja on helppo työstettävyys ja käsiteltävyys. Styro Stone pienelementit ovat keveitä tuotteita, joten niitä on helppo kantaa ja asetella, sekä myös tarvittaessa sahata ja muokata työmaalla. EPS:llä on hyvä puristuslujuus myös pitkäaikaisessa kuormituksessa. Styro Stonen pienelementtien puristuslujuus on 30 kg/m3. EPS-eristeet soveltuvat hyvin raskaasti kuormitettuihin rakenteisiin. Niitä on käytetty Amerikassa esim. lentokenttien ja moottoriteiden pohjana. EPS kestää kosteutta ja on erinomainen routaeriste, sillä se ei johda vettä kapillaarisesti. Styro Stonen pienelementit eivät lahoa tai homehdu.


bookmark at
bookmark Facebook   bookmark Yahoo   bookmark Google   bookmark LinkARENA   bookmark folk it!